top of page
Mavi sular

İstanbul ve İzmir

Deniz Seviyesi Yükselmesi ve Olası Etkileri

Projenin amacı, iklim değişikliğinin neden olduğu deniz seviyesi yükselmesinin Türkiye'nin kıyı şeridindeki en büyük iki metropolü olan İstanbul ve İzmir üzerindeki olası etkilerini analiz etmektir.

  • Facebook
  • Twitter

Çalışma, deniz seviyesinin yükselmesinin ve fırtına kabarmasının İstanbul ve İzmir'i nasıl etkileyeceğinin ayrıntılı bir modellemesini ve bu kayıpların mali açıdan ne anlama gelebileceğinin analizini içermektedir. Deniz seviyesindeki yükselişten etkilenen alanların analizleri RCP 2.6 (iyimser senaryo), RCP 4.5 (ortalama senaryo) ve RCP 8.5 (kötümser senaryo) olmak üzere 3 farklı emisyon senaryosu özelinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler ve çalışmalar, çoğunlukla IPCC Değişen İklimde Okyanus ve Kriyosfer Özel Raporu ile 5. Değerlendirme Raporu (AR5) ve 6. Değerlendirme Raporu’na (AR6) dayanmaktadır. Projede, İstanbul ve İzmir’e ait dijital yükseklik modelleri CBS aracılığı ile analiz edilmiş olup riskli alanlar tespit edilmiştir. Analizler, uydu görüntüleri ile iki gün İstanbul’da ve üç gün İzmir’de olmak üzere yapılan saha gözlemleri ile detaylandırılmış ve doğrulanmıştır.

Kıyı Kayalığı

Saha Çalışmaları

İstanbul ve İzmir özelinde sahada yapılan çalışmalar

spatial-analyst-banner-hero-monitor-heatmap-analysis_edited.jpg

CBS Tabanlı Analizler

Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak verilerin analiz edilmesi

arcgis-dashboard-tcs-flexible_edited.jpg

Raporlar ve İnfografikler

Proje ile iligli rapor çalışmaları ve analiz sonuçları

CBS  Tabanlı Uygulamalar

İstanbul

pexels-selim-çetin-2042109 (1).jpg

İstanbul 0.50 ve 1 metre deniz seviyesi yükselmesi senaryolarının Coğrafi Bilgi Sİstemleri tabanlı olarak gösterimi

İzmir

660-660-10.webp

İzmir 1 metre deniz seviyesi yükselmesi senaryolarının Coğrafi Bilgi Sİstemleri tabanlı olarak gösterimi

bottom of page